Om oss

Nasjonal Forskerskole i Petroleumsfag (NFiP)

Forskerutdanningen innen petroleumsfag ved norske universiteter vil styrkes og effektiviseres ved et koordinert tverrfaglig nasjonalt samarbeid mellom norske universiteter med slik utdanning. Nasjonal forskerskole i petroleumsfag er etablert for å bidra til en slik koordinering. Forskerskolen vil være et tilbud til PhD studenter i petroleumsrelaterte fag om koordinert undervisning, seminarer og konferanser; samt gi tilgang til en møteplass for PhD studenter og for deres veiledere.

PhD studenter som ønsker å delta i Nasjonal forskerskole for petroleumsfag skal være opptatt ved sine respektive institutter ved de ulike universitetene og kan så søke om deltagelse på aktiviteter ved forskerskolen. Deltagelse avgjøres av Styret for forskerskolen etter søknad. Søknad kan sendes til styreformann og valgt leder av forskerskolen; Prof. Arne Graue, e-mail: arne.graue@ift.uib.no

Styret for Nasjonal Forskerskole i Petroleumsfag:

  • Egil Tjåland, PhD, Inst. leder ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU
  • Førsteamanuensis Antje van der Net, Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU
  • Prof. Svein M. Skjæveland, Institutt for petroleumsteknologi, UiS
  • Prof. Merete Vadla Madlan, Leder National IOR centre of Norway, Institutt for petroleumsteknologi, UiS
  • Prof. Leiv Gelius, Institutt for geofag, UiO
  • Prof. Annik Myhre, Institutt for geofag, UiO
  • Prof. Alfred Hansen, Leder Research Centre for Arctic Petroleum Expl. (ARCEx), Institutt for geologi, UiT
  • Førsteamanuensis Sten Andreas Grundvåg, Institutt for geologi, UiT
  • Prof. Tor Arne Johansen, Institutt for geovitenskap, UiB
  • Prof. Arne Graue, Institutt for fysikk og teknologi, UiB

Valgt Styreleder og Leder for Nasjonal forskerskole i petroleumsfag er Prof. Arne Graue ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB.

Et sekretariat for NFiP er etablert ved Forskningsgruppen for petroleums- og prosessteknologi ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB. Førsteamanuensis Martin Fernø er koordinator for forskerskolen.